Tot nut van 't algemeen

Rerum Novarum 2007

Het verhaal

Walter Van den Broeck over zijn werk:
Wie zijn vrijheid neemt wordt eerst plezant, daarna genant, vervolgens gevaarlijk gevonden.
Dat ondervindt Domien die in zijn tuin een toren bouwt met afbraakmateriaal, en daardoor de plannen van zijn eigen zoon, notaris Dewilde en de overheid doorkruist. Als blijkt dat de toren onverwoestbaar is wordt hij onteigend en tot "kunstwerk" gepromoveerd.
Een volks drama over naïviteit en corruptie.

Praktische info

Donderdag 17 mei, vrijdag 18 mei en zaterdag 19 mei, telkens te 20 uur stipt.

cc Nova - Molenstraat 2b - Wetteren

De spelers

  • Domien Bonneure: Eric Eeckhout 
  • Jeanne, zijn vrouw: Trees Veeckman
  • Hubert, zijn zoon: Thomas De Winter
  • Gerda, zijn schoondochter: Kathy Van de Velde
  • Alice, zijn kleindochter: Vicky Baele

De auteur

De Vlaamse romancier en toneelschrijver WALTER VAN DEN BROECK werd op 28 maart 1941 te Olen geboren. Hij studeerde regentaat Nederlands-Geschiedenis en kwam vervolgens in Turnhout terecht als leraar in het Middelbaar Onderwijs.
Walter Van den Broeck, medestichter-redacteur van het tijdschrift "Heibel" debuteerde in 1967 met de in eigen beheer uitgegeven roman "De Troonopvolger". Er volgden nog enkele prozawerken alvorens hij tot het toneel zou komen, waaronder "1 cola met 6 rietjes".
In 1971 verscheen de roman "De dag dat Lester Saigon kwam" en in 1972 de roman "In beslag genomen", een satire op typisch Belgische toestanden. In 1971 verwierf Van den Broeck meteen naam als toneelauteur. In opdracht van Johan Van der Bracht, directeur van het Brussels Kamertoneel schreef hij een vrij ironisch stuk over "Partnerruil".
In 1972 werd "Groenten uit Balen" gecreëerd, een brok geëngageerd toneel dat de stakers- en arbeidersproblematiek als onderwerp heeft en door de Vlaamse televisie werd opgenomen en door het Brusssels Kamertoneel als gastvoorstelling bij ZNK gebracht.
Enkele verdere werken zijn: "Greenwich" (gespeeld door ZNK t.g.v. Rerum Novarum 1993), "De rekening van het kind", "Het wemelbed", "De tuinman van de koning" (een theatermonoloog, met groot succes gespeeld door Luc Philips), "Brief aan Boudewijn", "De ronde van Vlaanderen", "Au bouillon belge", "Tot nut van 't algemeen" e.a.

De regisseur

Thomas De Winter